Časový rozvrh vyučovacích hodin

Při tvorbě časového rozvrhu vyučovacích hodin bylo mimo jiné vycházeno i z ustanovení § 11 vyhlášky MŠMT ČR 13/2005 Sb.:

  1. Ředitel školy stanoví v denní formě vzdělávání začátek a konec teoretického vyučování tak, že začíná zpravidla v 8:00 hodin, nejdříve však v 7:00 hodin, a končí nejpozději ve 20:00 hodin. Nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů v jednom dni s polední přestávkou je 8 hodin, ve výjimečných případech 9 hodin, bez polední přestávky 7 hodin.
  2. Zpravidla po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 15 až 20 minut. Mezi ostatní vyučovací hodiny se zařazuje přestávka zpravidla desetiminutová, délka polední přestávky je nejméně třicet minut.

S ohledem na výše uvedenou normu vydal ředitel školy pokyn ke zpracování rozvrhu vyučování a k časovému rozvrhu vyučovacích hodin ve TRIVIS - Střední škole veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o., což v praxi znamená, že:

  • po třetí vyučovací hodině, která končí v 10:30 hodin, je zařazena přestávka v délce 15 minut,
  • mezi jednotlivými vyučovacími hodinami je zařazena přestávka v délce 5 minut,
  • po páté vyučovací hodině, t.j. ve 12:20 hodin je zařazena polední přestávka v délce 30 minut,
  • šestá vyučovací hodina začíná ve 12:50 hodin.

Časový rozvrh výuky (pondělí až pátek)

HODINA ČASOVÉ ROZMEZÍ PŘESTÁVKA
0. 07:10 – 07:55 hod. 5 min.
1. 08:00 – 08:45 hod. 5 min.
2. 08:50 – 09:35 hod. 10 min.
3. 09:45 – 10:30 hod. 15 min.
4. 10:45 – 11:30 hod. 5 min.
5. 11:35 – 12:20 hod. 30 min.
6. 12:50 – 13:35 hod. 5 min.
7. 13:40 – 14:25 hod. 5 min.
8. 14:30 – 15:15 hod. 5 min.
9. 15:20 – 16:05 hod. 5 min.
10. 16:10 – 16:55 hod.

Tisknout


SAS

TRIVIS – Střední škola veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o.

Dukelská třída 467/65
614 00  BRNO

IČ: 253 473 90
IZO: 108 010 015

Tel.: +420 543 250 428

 
  


Brno

Brno

TRIVIS, a.s.

TRIVIS – Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o.

TRIVIS – Střední škola veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o.

Dukelská třída 467/65
614 00  BRNO