Bankovní spojení pro placení školného

Číslo účtu: 274903354/0300
Variabilní symbol: Pro smlouvy platné od 1. září 2017 je variabilním symbolem číslo smlouvy.
Pro starší smlouvy je variabilním symbolem rodné číslo žáka.
Zpráva příjemci: Jméno a příjmení žáka

Výchovná poradkyně, preventista sociálně-patologických jevů

Mgr. Bc. Martina HAVLÍČKOVÁ - kabinet B 102

Konzultační hodiny:

  • pondělí od 10.45 do 11.30
  • středa od 14.30 do 15.00

Konzultační hodiny pedagogických pracovníků

Žáci i zákonní zástupci mohou kontaktovat jednotlivé vyučující po předchozí domluvě i mimo stanovené konzultační hodiny.

MVDr. Tomáš Baňoch, Ph.D. čtvrtek
pátek  
12.20 – 12.50 hod.
12.20 – 12.50 hod.
Mgr. Anna Dostálová středa  14.30 – 15.15 hod.
Mgr. Miloš Hudec pondělí
středa  
10.00 – 12.00 hod.
10.00 – 12.00 hod.
MVDr. Eva Justová pondělí
čtvrtek
12.20 – 12.50 hod.
12.20 – 12.50 hod.
Mgr. Markéta Kocianová pondělí 07.15 – 08.00 hod.
Mgr. Bc. Jiří Kryčer, DiS. pondělí
středa
07.00 – 08.00 hod.
07.00 – 08.00 hod.
MVDr. Eva Laborová úterý  
čtvrtek
12.20 – 12.50 hod.
12.20 – 12.50 hod.
Mgr. Petra Mičíková pondělí 14.30 – 15.15 hod.
Mgr. Jana Novotná pátek 12.20 – 12.50 hod.
Mgr. Martina Pospíchalová pondělí
čtvrtek
12.20 – 12.50 hod.
12.20 – 12.50 hod.
Ing. Jana Přepechalová čtvrtek 
pátek   
12.20 – 12.50 hod.
12.20 – 12.50 hod.
Mgr. Michaela Šamalová pondělí 14.30 – 15.15 hod.
Mgr. Milan Šipl pondělí 10.00 – 12.00 hod.

Tisknout


SAS

TRIVIS – Střední škola veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o.

Dukelská třída 467/65
614 00  BRNO

IČ: 253 473 90
IZO: 108 010 015

Tel.: +420 543 250 428

 
  


Brno

Brno

TRIVIS, a.s.

TRIVIS – Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o.

TRIVIS – Střední škola veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o.

Dukelská třída 467/65
614 00  BRNO