Bankovní spojení pro placení školného

Číslo účtu: 274903354/0300
Variabilní symbol: Pro smlouvy platné od 1. září 2017 je variabilním symbolem číslo smlouvy.
Pro starší smlouvy je variabilním symbolem rodné číslo žáka.
Zpráva příjemci: Jméno a příjmení žáka

Prodej stravenek na obědy

Každá středa od 10:25 do 10:40 v místnosti B 103.

Cena stravenek pro žáky: 1 oběd za 35 Kč.

Výchovná poradkyně, preventista sociálně-patologických jevů

Mgr. Bc. Martina HAVLÍČKOVÁ - kabinet B 102

Konzultační hodiny:

  • pondělí od 10.45 do 11.30
  • středa od 14.30 do 15.00

Konzultační hodiny pedagogických pracovníků

Žáci i zákonní zástupci mohou kontaktovat jednotlivé vyučující po předchozí domluvě i mimo stanovené konzultační hodiny.

Ing. Vladimíra Binarová den   od - do hod.
Mgr. Kateřina Bogdanovičová den  od - do hod.
Bc. Jiří Bravenec den od - do hod.
Mgr. Ondřej Izsof den od - do hod.
RNDr. Bohuslav Jelen

pondělí

středa

11:45 - 12:45 hod.

11:45 - 12:45 hod.

MVDr. Eva Justová den od - do hod.
Ing. Mgr. Ivona Kahleová den od - do hod.
Mgr. Petra Mičíková den od - do hod.
Mgr. Bc. Monika Ondroušková den od - do hod.
Mgr. Martina Pospíchalová den od - do hod.
Ing. Jana Přepechalová den od - do hod.
Ing. Helena Sokolová den od - do hod.
Mgr. Hana Ševečková den    od - do hod.
Mgr. Milan Šipl den od - do hod.
Ing. Marcela Zajíčková den od - do hod.

Tisknout


TRIVIS – Střední škola veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o.

Dukelská třída 467/65
614 00  BRNO

IČ: 253 473 90
IZO: 108 010 015

Tel.: +420 543 250 428

 
  


Brno

Brno

TRIVIS, a.s.

TRIVIS – Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o.

TRIVIS – Střední škola veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o.

Dukelská třída 467/65
614 00  BRNO