Školská rada

Školská rada TRIVIS - Střední školy veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o. je zřízena podle § 167 Zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

V podmínkách TRIVIS - Střední školy veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o. zřídil Školskou radu podle § 167 odst. 2 ředitel školy, který rozhodl, že tato Školská rada bude mít 3 členy.

Složení školské rady

Předseda

 • Květa Musilová

Členové

 • Květa Musilová (zástupkyně z řad zákonných zástupců)
 • Ing. Karel Fiala
 • Dagmar Vaňková

Právem Školské rady je:

 • Vyjadřovat se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
 • Schvalovat Výroční zprávu o činnosti školy.
 • Schvalovat Školní řád a Stipendijní řád a navrhuje jejich změny.
 • Schvalovat pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
 • Podílet se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
 • Projednávat návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřovat se k  rozboru hospodaření a navrhovat opatření ke zlepšení hospodaření.
 • Projednávat inspekční zprávy České školní inspekce.
 • Projednávat podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školská rada na svém zasedání 3. října 2016 projednala:

 • Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2015/2016

Školská rada na svém zasedání 27. března 2017 projednala:

 • plán činností na zbývající část školního roku

Tisknout


SAS

TRIVIS – Střední škola veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o.

Dukelská třída 467/65
614 00  BRNO

IČ: 253 473 90
IZO: 108 010 015

Tel.: +420 543 250 428

 
  


Brno

Brno

TRIVIS, a.s.

TRIVIS – Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o.

TRIVIS – Střední škola veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o.

Dukelská třída 467/65
614 00  BRNO