Učební plán

43-41-M/01 Veterinářství

Čtyřleté denní studium

Školní vzdělávací program tohoto oboru je k nahlédnutí na sekretariátu školy.

Učební plán platný od 1. září 2017

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních hodin podle ŠVP Počet hodin týdně v ročníku
1. 2. 3. 4.
POVINNÉ PŘEDMĚTY
Jazykové a estetické vzdělávání 24
Český jazyk a literatura 13 3 3 3 4
Cizí jazyk (Anglický/Německý jazyk) 11 3 3 3 2
Společenskovědní vzdělávání 6
Základy společenských věd 6 2 2 2 0
Přírodovědné vzdělávání a aplikovaná biologie 24
Fyzika 2 2 0 0 0
Biologie 11 3 3 3 2
Chemie 11 3 3 3 2
Matematické vzdělávání 11
Matematika 11 3 3 3 2
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 4
Informační a komunikační technologie 4 2 1 1 0
Vzdělávání pro zdraví 8
Tělesná výchova 8 2 2 2 2
Ekonomické vzdělávání 3
Ekonomika 3 0 2 1 0
Chov zvířat a doprava v zemědělství 19
Anatomie a fyziologie zvířat 6 3 3 0 0
Chov zvířat 9 3 2 3 1
Výživa a dietetika zvířat 4 0 0 2 2
Veterinární prevence 19
Základy veterinární péče 1 1 0 0 0
Reprodukce zvířat 2 0 0 0 2
Nemoci zvířat 7 0 0 3 4
Laboratorní technika 4 0 1 1 2
Biologická technika 3 0 1 1 1
Instrumentář 2 0 1 1 0
Hygiena a technologie zpracování živočišných produktů 7
Hygiena a technologie potravin 7 0 3 3 1
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 6
Seminář z Matematiky/Anglického jazyka 2 0 0 0 2
Seminář z Biologie (2) 0 0 0 (2)
Seminář z Chemie (2) 0 0 0 (2)
Seminář z Chovu zvířat (2) 0 0 0 (2)
Seminář z Hygieny a technologie potravin (2) 0 0 0 (2)
CELKEM 131 30 33 35 33
Praxe (počet hodin za rok) 180 180 188 38
NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY
Kynologie 0 1 0 0
Druhý cizí jazyk 1 1 1 0
Botanika 1 0 0 0

Tisknout


TRIVIS – Střední škola veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o.

Dukelská třída 467/65
614 00  BRNO

IČ: 253 473 90
IZO: 108 010 015

Tel.: +420 543 250 428

 
  


Brno

Brno

TRIVIS, a.s.

TRIVIS – Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o.

TRIVIS – Střední škola veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o.

Dukelská třída 467/65
614 00  BRNO