Uplatnění absolventů

Veterinářství (43-41-M/01) – denní vzdělávání:

Prioritou naší školy je připravit absolventy k dalšímu studiu na vysokých školách přírodovědného zaměření, proto Školní vzdělávací program obsahuje časově navýšenou dotaci u výuky Biologie a Chemie.

Absolventi naší školy najdou široké uplatnění v mnoha oborech díky vědomostem a znalostem, které získali studiem a praktickou výukou pod vedením pedagogů s odborným vzděláním.

Absolventi mohou po ukončení studia pracovat v oblasti chovatelství (farmy, speciální chovy, výcvik asistenčních zvířat – služební psi, koně, apod.).

Uplatnění najdou také jako podnikatelé v oblasti chovu zvířat (prodej krmiv, prodej exotických a zajímavých zvířat, poradci chovů a výživy).

Možné uplatnění profese v praxi:

  • veterinární technik (asistent veterinárního lékaře);
  • instruktor výchovně vzdělávacích programů (hipoterapie, canisterapie, výcvik asistenčních zvířat);
  • pracovník v oblasti výzkumu (ekologie, výživa, mikrobiologie);
  • odborný pracovník v potravinářství (masný, mlékárenský, mrazírenský průmysl – technolog výroby, vedoucí výroby a další);
  •  odborník v oblasti kontroly produktů živočišného původu (potravinářský, kosmetický farmaceutický průmysl)

Tisknout


TRIVIS – Střední škola veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o.

Dukelská třída 467/65
614 00  BRNO

IČ: 253 473 90
IZO: 108 010 015

Tel.: +420 543 250 428

 
  


Brno

Brno

TRIVIS, a.s.

TRIVIS – Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o.

TRIVIS – Střední škola veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o.

Dukelská třída 467/65
614 00  BRNO